Facebook: Effektivt medium

I dette blogginnlegget skal jeg prøve å gi en bedre forståelse rundt hvorfor Facebook er en effektiv plattform å benytte seg av når det gjelder markedsføringskanaler – likegyldig om du er stor eller liten bedrift.  Videre vil jeg snakke om hvorfor det er lurt å benytte seg av kjøpte medier, istedenfor å kun ha egeneide medier – og hvordan du kan dra nytte av fordelene i begge mediene.

I dagens samfunn har teknologi og digitale plattformer blitt en viktig faktor for å lykkes, man må kunne klare å følge med i tiden. Derfor er det viktig når du skal markedsføre produkter/tjenester at du legge ned nok tid og ressurser og anvender de riktige plattformene slik at du treffer den rette målgruppen som du ønsker å markedsføre mot. Betalt markedsføring kan være ekstremt kostbart, som gjør at det er av høy grad viktig å vite hvem og hvor du skal markedsføre deg mot. Du kan se på det som at om du benytter deg av en plattform der dine potensielle kunder ikke befinner seg – kan det før til en kostbar baksmell og trolig vil du ikke oppleve en økt interesse som ønsket av ditt produkt ellertjeneste.

Tradisjonelle medier som plakater på holdeplasser fungerer til en viss grad, men fører det til like stor oppslutning? I de fleste tilfeller vil markedsføring av tradisjonelle medier kun føre til interesse rundt det du ønsker å markedsføre for de som går forbi ved en tilfeldighet eller venter på kollektivtrafikken i en såkalt busslomme. Mens med digitale plattformer vil du kunne nå ut til enda flere potensielle kunder, og du kan bruke midler på å personalisere markedsføringen din rettet mot nøyaktig de du ønsker å nå ut til.

 
Velge riktig plattform som benyttes som markedsføringskanal?


Det er ekstremt mange forskjellige digitale plattformer å velge mellom, og derfor kan det være vanskelig å finne de riktige plattformene å benytte seg av for din markedsføringskampanje. Et godt tips er å velge de plattformene du mener kan gi best effekt for dine produkter eller tjenester – istedenfor å se på de kanalene du selv foretrekker å bruke. Med det føres vi inne på sosiale medier og en analyse som ble lagt frem av Ipos, der de vise til tall som sier at hele 83% av Norges befolkning har en Facebook profil, og 67% benytter seg av Facebook på daglig basis.

Noe jeg har lagt merke til er at min generasjon og mine venner benytter seg svært lite av Facebook som plattform, vi er inne på plattformen noen ganger løpet av en dag men bruker ikke mye tid inne på plattformen. Det går for det meste i Tiktok og Instagram – Messenger som chat løsning brukes flittig av de fleste. Derimot mine foreldre og generasjoner før oss har tatt mer over Facebook som koblingspunkt for å kommunisere og informere venner og familie om hvordan livene deres er. Det er interessant å tenke på siden det var vår generasjon som startet med facebook i sin tid, mens generasjoner før oss var mer skeptisk i starten – er det nettopp de som bruker det mest?


Hva er egentlig Facebook?

Facebook er en digital plattform for nettverkskommunikasjon, som i alle hovedsak dreier seg om brukerskapt innhold. I senere tid har plattformen blitt en stor og viktig kanal for markedsføring, grunnet at de tilbyr betalte annonseringstjenester.


Eide, Kjøpte og fortjente medier:

Facebook kan sees på som et fortjent og kjøpt medium, men hva sier det deg? Kjøpte medier menes med at virksomheter som ønsker å benytte seg av Facebook i sin markedsføring for å nå ut til potensielle kunder og spre informasjon – kan betale for annonseplass. Kjøpte medier vil være hensiktsmessig som markedsføringskanal siden de i mange tilfeller vil nå ut til flere potensielle kunder og et større publikum, enn om du markedsfører deg kun med egeneide medier.

Egeneide medier kan for eksempel være kontaktpunkter som virksomhetens egen nettside. En av de positive faktorene med å benytte seg av egeneide medier er at du vil ha større spillerom – siden det vil være mindre hensyn og retningslinjer å forhode seg til enn Facebook og andre kjøpte medium som har strenge krav til hva og hvordan markedsføring skal gjennomføres. Du kan kombinere begge disse løsningene ved å bruke Facebook som kjøpt medie, og bruke koblinger til ditt egeneide medie i Facebook annonsen – slik at du oppnår bredere eksponering og ivaretar noenlunde det frie spillerommet gjennom direktelinker.

Hvorfor benytte akkurat Facebook som kjøpt medie istedenfor andre løsninger? Som nevnt tidligere er det mange andre plattformer som gir en høyere eksponering enn egeneide medier. Om vi ser på tallene fra Ipsos der 67% av befolkningen er innom Facebook daglig, og at 83% av befolkning har en profil – vil bare dette gi en god forståelse rundt hvorfor Facebook kan være av høy viktighet rettet inn mot din markedsføring. En annen faktor som spiller inn er at Facebook har en bredt aldersspenn hos brukerne og kjønnsfordelingen er noenlunde lik, som gir deg store muligheter til å sentralisere deg inn mot målgruppen du ønsker å oppsøke.

Hva er Facebook Ad Manager?

En annen faktor som gjør at Facebook er en meget attraktiv plattform for virksomheter som ønsker å markedsføre sine produkter eller tjenester er deres verktøy Facebook Ad Manager. Dette er et verktøy utviklet i å spesialiserer seg inn mot å bistå og utvikle bedrifter – og øke deres ytelse av Facebook annonsering. Det er et analyseverktøy som kan sees på som hjelpemiddel gjennom opprettelse, forvaltning av annonser og gir deg innsikt i analyser av dine resultater.


Konklusjon:

Min oppsummering av Facebook vil være at plattformen er en effektiv plattform å benytte som markedsføringskanal uansett om du er en stor eller liten bedrift. Bakgrunnen for dette ligger i Ipsos sine tall som viser til at hele 63% av Norges befolkning benytter seg av Facebook daglig og 83% har en bruker – det fører til at det er store muligheter til at du kan treffe målgruppen du ønsker å markedsføre deg mot. Med verktøy som Facebook Ad Manager vil du som markedsfører få den veiledningen du trenger til å utrette riktige kampanjer innenfor ditt budsjett og forhåpentligvis treffe riktig målgruppe.

– Ulrik Reinaldo Berglann


Linker:

https://snl.no/Facebook

www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q420

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *