Refleksjonsnotat av nettbutikk


I denne bolken av valgemnet digital markedsføring med Karl Philip Lund – har vi som en del av oppgaven en case om å opprette en egen nettbutikk og se på mulige salgsmuligheter. Denne delen har vi blitt satt inn i grupper på 3-4 medstudenter, der vi må utfordre oss selv i å samarbeide for å kunne nå det endelige målet om å lansere en best mulig nettside. Det har vært en spennende men samtidig krevende prosess som har gitt meg en bedre forståelse nå i etterkant for hvor mye arbeid det faktisk ligger bak en velfungerende nettside. I dette refleksjonsnotatet ønsker jeg å ta deg med på en lite reise for å gi deg som leser et innblikk i hvordan prosessen har vært fra start til slutt.

Konsept:

Vi brukte en del tid i starten før vi klarte å lande på det rette konseptet som alle i gruppen kunne si seg enig i. Vi landet på House of Math – en av grunnene til valget bunnet ut i at Alexander og Petter på gruppen allerede jobbet i bedriften, som førte til at vi så på dette som en fin og hensiktsmessig ide å faktisk prøve å forbedre deres nettbutikk. Med Hous of Math i ryggen fikk vi mulighet til å jobbe med en ekte case, og forhåpentligvis skape merverdi for bedriften på sikt. Bedriften har en klar visjon; der de ønsker å tilby alle like muligheter og tilgang for læring – samt et godt miljø hos de ansatte, jobber de målrettet for å tilby de mest optimale læringsressursene og privatundervisningene som mulig.

– House of Math tilbyr følgende:

House of Math tilbyr privatundervisning på alle nivåer, fra grunnskole 1 til 10 klasse – og helt opp til høyere utdanning. Med over 140 lærere er kompetansen stor hos lærerne som tilbyr privatundervisning – alt fra matematikk og realfag til rettslære og fremmedspråk. I 2020 lanserte bedriften «matteportalen»; det er en online læringsportal som har vokst i høyt tempo det siste året, som i dag har over 10.000 brukere. Denne portalen kan sees på som et krysningspunkt der teknologi, realfag og kompetanse møtes, formålet er å gi kundene all den mattehjelpen man måtte trenge på ett sted. Vibeke Gwendoline Fængsrud grunder for konseptet har lansert en rekke lærebøker og hefter som er rettet mot matte i den norske skole, og det er disse produktene vi vil forsøke å selge i nettbutikken.

Alexander og Petter gikk videre inn i prosessen for å få aksept fra grunder Vibeke om en mer moderne nettbutikk – løsningen vi la frem syntes Vibeke virket spennende og så umiddelbart verdien av en oppgradering og en mer strukturert nettbutikk. Den tidligere nettsiden var av en gammel løsning som skrek etter en fornyelse. Derfor ble vi enig med Vibeke om å kunne se på en lansering av ny nettbutikk, og siden visjonen til House of Math er god har nettbutikken ikke nådd sitt fulle potensial. Vi i gruppen så på dette som en naturlig og spennende utfordring, siden vi får mulighet til å jobbe tett med en ordentlig bedrift – og forhåpentligvis gjøre en forskjell på nettsiden til House of Math, og med dette har vi et godt utgangspunkt for å starte prosessen.

Konkurransebilde:

Det er stor konkurranse i markedet innenfor pensumbøker der det er mange aktører som tilbyr relativt like løsninger. En av grunnene til den store konkurransen i markedet er at skoler kan velge fritt hvilke bøker som er av best løsning for å svare på hva hver enkel skole velger å fokusere på. Så lenge skolene forholder seg innenfor de nasjonale kravene når det gjelder pensum som elevene må gjennom, er det fritt frem for hvilke aktør og bøker de kan benytte seg av.


Sette mål:

– OKR, Key Objectives:

I tråd med at vi skal opprette en nettbutikk var det av ønske at vi skulle benytte OKR systemet for rapportering og loggføring. Jeg fikk som ansvar å rapportere fremgangen for vår gruppe, noe som ga meg en mersmak og en bedre forståelse av viktigheten rundt OKR systemet. Har nå i ettertid sett hvor mange bedrifter som faktisk bruker OKR som målingsverktøy. OKR er et målingsverktøy som veldig mange bedrifter bruker, og man kan dele beskrivelsen opp i Objectives og Key Result – et ryddig system for å gi en bedre struktur over hva som trengs å gjøres til enhver tid. 

Objective: – Tema: Oppdatering av nettside.
Lage en moderne og brukervennlig nettbutikk.

KR 1: Økt konverteringsrate x% (8/10)

KR 2: Lavere Bounce rate med x% (6/10)

KR 3: Øke besøkende med 30% (6/10)

KR 1: Ha x antall som åpner nyhetsbrev (3/10)

KR 2: Redde 10 forlatte handlekurver ved hjelp av e-post (7/10)

KR 3: Ha en åpningsrate på 45% (10/10)
Ovenfor har jeg lagt opp en oppsummering over våre Objectives og Key Result fra start av. Vi fikk kommentar fra Karl Philip Lund angående OKR planen, og at det ikke var helt riktig måte å sette opp OKR. Vi fikk beskjed om å se om vi kunne gjøre Key result mer håndfast, siden vi hadde misforstått hva det gikk ut på. Vi hadde skrevet Key Results mer som gjøre mål for å nå målet, men poenget med Key Results er at det skal si noe om resultater. Det er noe som heter «learning by doing» og det er litt av tanken bak opprettelse av nettbutikk og OKR-verktøyet, man lærer på veien.

Objective: – Tema: Oppdatering av nettside.
Lage en moderne og brukervennlig nettbutikk.

KR 1: Mål om å ha 10 salg innen 12 mai (5/10)

KR 2: 200 beslkende på nettbutikken innen 12 mai (3/10)

KR 3: Redde 3 forlatte handlekurver innen 12 mai (8/10)
Ovenfor ser man de ferdigstilte Objective og Key Resluts. Etter tilbakemelding fra Karl Philip Lund valgte vi å endre på Key Results, og endringene er todelt. For det første så vi etter hvert at vi hadde for mange Key Results som kunne føre til en uoversiktlig struktur –og for mange baller i luften, og med det valgte vi å fokusere på kun tre stykk. To av de er av KR1 og KR2 som er målbart, noe som vi er ganske sikker på at vi når – KR3 er mer krevende, dette er en bevist handling i gruppen for å ha noe å strekke oss etter. For det andre måtte vi ha mer håndfaste Key Results – siden vi hadde lagt opp Key Results mer som gjøremål enn det faktum at det skal si noe om resultater.

Personlig Læringsutbytte:

Denne delen av Digital Markedsføring og gjennomføring av eksamen har vært krevende og tatt mye mer tid enn først antatt. Karl Philip Lund sa i en av de første forelesningene at det kom til å være en krevende eksamen og han rådet oss om å «implementere som et helvete og lære mens man går, er den beste måte å oppnå sin visjon». Nå i sluttfasen av eksamen har jeg lært mye om meg selv og det faktum å kunne jobbe godt i et team med fire medstudenter krever dedikasjon og målstyring for å oppnå ønsket resultat. Jeg innser at innenfor digital markedsføring kommer man nok aldri til det punktet at man kan si seg fagutlært, siden ny teknologi alltid vil fornye nåtidens teknologi.

En av de positive faktorene for min egen læring er at i denne bolken utfordret Karl Philip oss i å finne løsninger på egenhånd, som igjen skapte en del frustrasjon hos flere medstudenter. Jeg ser på dette som en utfordring der jeg ønsker å lære mest mulig på kortest tid, og lar ikke negativiteten ta overhånd på grunn av at jeg ikke sitter med alle svarene foran meg. Kort fortalt vil jeg kunne se tilbake på denne delen med en viss stolthet, ingen på gruppen hadde særlig med kunnskap rundt det å opprette nettbutikk – men samtlige var dedikert og ønsker å lansere best mulig sluttresultat. Dette vil jeg si er en av hovedårsakene til at vi kom i mål, vi hadde en åpen samtale innad i gruppen fra start der vi ble enig om visjon og felles målsetting som vi ønsket å oppnå.

Hele prosessen fra start til slutt har definitivt ikke godt knirkefritt, men alle har stått på og oppsummert nå i ettertid har det godt veldig bra. Fra å ha et fokus om å levere en best mulig eksamensoppgave, til å endre helt tankesett til et felles ønske om å lansere et best mulig produkt som bedriften House of Math kan si seg fornøyd med. Vibeke Fængsrud har gitt oss tilbakemelding på at hun er godt fornøyd med jobben vi har gjort – om du tilfredsstiller en slik målrettet dame vil du kunne tilfredsstille de fleste.

  • Ulrik Reinaldo Berglann

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *