Benytt e-post for å oppnå økt salg og nettrafikk

Bilde: @Master1305
Freepik.com

Vi har nå nylig avsluttet modulen sosial kommunikasjon, med Cecilie Staude som foreleser. I denne neste modulen beveger vi oss inn i e-varehandel og digital markedsføring, med Karl Philip Lund som foreleser. Dette er trolig den modulen jeg har gledet meg mest til, og som var ankepunktet til at jeg valgte å søke på Digital Markedsføring som valgemnet. Her skal vi gå inn i team på 4-5 studenter og jobbe målrettet inn mot e-varehandel – samt utfordre oss selv i å opprette vår egen nettbutikk. Karl Philip Lund var så vindt innom e-postmarkedsføring før påske, og det er med dette som grunnlag jeg har valgt å se nærmere på nettopp denne type markedsføring. Spørsmålet er om man klarer påvirke salgsresultater og øke konverteringer ved riktig og aktiv bruk av e-postmarkedsføring?

Hva er e-postmarkedsføring?

E-postmarkedsføring er en markedsføringsteknikk som har hovedfokus på e-mail som sin markedsføringsstrategi og kommunikasjonsform. I all hovedsak vil det gå ut på å forsøke å bygge tillit og lojalitet hos oss kunder – slik at vi benytter oss av produktene mer enn bare en gang. En annen viktig hensikt med e-postmarkedsføring er bygge opp rundt sin egen merkevare, altså «merkebevissthet». Dette menes med at man ønsker å opplyse kunder og mulig investorer at man er i markedet slik at de er opplyst og bevisst rundt produktene og tjenestene du ønsker å levere.

Det er nok mange der ute som tenker at e-postmarkedsføring ikke er av like stor viktighetsgrad når det gjelder markedsføring som andre medium – men er det slik at E-posten har avtatt de siste 10-15 årene?

Under en undersøkelse ta som ble delt av Mckinsey viser at e-postmarkedsføring nesten er 40 ganger mer effektiv måte å skaffe kunder enn på andre sosiale medier som Facebook og Twitter for å nevne noen. En av grunnene til dette er at vi fortsatt bruke mail flittig i hverdagen vår – i USA for eksempel bruker 91 % av befolkningen e-post daglig, som igjen gjør at man kan anslå at e-postmarkedsføring har høyest hastigheten innenfor return on investment (ROI).

Return on investemn eller «ROI» som er forkortelsen menes med en måte å måle og evaluere hvor effektiv en investering er – med andre ord kan det forklares med at man kan se hvor mange penger man får igjen per krone som er investert. Derfor vil E-postmarkedsføring som oftest ha en høy ROI, på grunn av at e-post enda er en av de mest brukte kommunikasjonskanalene innenfor det å motta reklame, nyhetsbrev og meldinger. Det vil ikke si at kommunikasjon innenfor andre markedsføring plattformer ikke fungerer eller er effektiv – det viser ved flere undersøkelser at e-post er av mer effektivitet enn andre sosiale medier.

I følge Omnisend benyttes e-post av over 4 milliarder mennesker – dette betyr at e-post er den kanalen som gir høyest ROI – men også det kanalen som blir mest brukt.

Hvordan å bygge e-postsliste og hvilke verktøy skal man benytte?

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal benytte e-post til å kontakte de riktige interessenter og målgruppene. Poenget er ikke å sende e-post til flest mulige mennesker, derfor vil det være av høy viktighet å være bevist på hvem man ønsker å sende e-post til. En av grunnene til at dette er av viktighet er at vi har noe som heter «den norske markedsføringsloven» – som forbyr at man sender e-poster som reklame til personer som ikke har gitt tillatelse til det. Derfor er det viktig når man bygger sin e-postliste at personene som får e-post har et ønske og gitt tillatelse til motta e-post fra deg. Om dette blir overholdt til enhver tid er jeg mer usikker på, jeg får nesten hver eneste dag uønskede e-post med reklame og tilbud fra forskjellige aktører.

Spørsmålet man må stille seg er hvordan man kan øke interesse fra kunder med forskjellige incentiver til å faktisk melde seg på din e-postliste? Og hva slags tilbud vil være av høy interesse som gjør potensielle kunder ønsker å melde seg på nettopp ditt nyhetsbrev?  

Her har vi noen eksempler på tiltak som ofte blir brukt:

– Rabattkoder
– Informasjon om lansering
– Konkurranser
– Nyhetsbrev


Det finnes flere verktøy som kan være lurt å benytte for å samle e-postene på nettsiden din: som Seeknote, SumoMe og Optinmonster.

Når du har økt e-postlisten din er det viktig å ha oversikt og kontroll på hva som kommer inn. Her er det flere aktører som tilbyr løsninger for å hjelpe deg med å ha kontroll over mailene dine. Istedenfor å sender såkalte «tradisjonelle» e-poster via Outlook eller Gmail, er det mulig å benytte seg av MailChimp. Dette er et selskap som hjelper deg i å organisere kampanjer og gir deg nøyaktige analyser av resultatene dine ved en eventuelt kampanje – men også ryddig enkel organisering av din e-postliste.

Hvilke e-poster skal man sende?

Får å komme i kontakt og opprettholde kontakten med de rette kundene vil det være viktig å se på hvilke e-poster man skal sende.

– Nyhetsbrev
Nyhetsbrev er av viktighet for å informere kunder på e-postlisten din om oppdateringer og forskjellige tilbud man har – sendes som regel jevnlig.

– Kunngjøring
Vil være en måte å informere kunder om lansering av nye produkter eller tjenester – i mange tilfeller vil kunngjøringer gi en økt interesse og nettrafikk på hjemmesiden.
– Tilbud
Tilbudsmailer har som regel en sammenheng med nyhetsbrev, men har i all hovesak fokus på tilbud som reduksjon av pris eller rabattkoder – som igjen gir økt interesse hos kunder rundt dine produkter eller tjenester.

– Transaksjonsmeldinger
Transaksjon meldinger menes med en mail om info rundt et gjennomført kjøp på siden. Viktig å se på hva man har gått med på av kjøp – i noen tilfeller står det med liten skrift at kortet blir belaster hver måned, og da er det viktig at man leser transaksjonsmeldingen nøye. Ekempler på dette er Spotify eller andre film serie plattformer som reklamerer for et lavt månedlig engangsbeløp.

– Remarketing
Ofte blir remarketing brukt i forbindelse med handlekurver på en nettside som ikke har gått gjennom til kjøp. Her benyttes forskjellige strategier for å informere kunder om at handlekurven ikke har gått gjennom til et salg. Flere selskaper benytter rabatter for å lokke kunder til å ta en salgsbeslutning.


Oppsummering:
Siden e-post blir brukt så flittig over hele verden vil det være en effektiv og flittig strategi å benytte for å oppnå nettrafikk og salg. Ved å sette seg inn i de forskjellige strategiene og få kunnskap om verktøyene som er tilgjengelig kan man sende de riktige e-postene til riktig målgruppe – som igjen kan gi bedre konverteringer.

  • Ulrik Reinaldo Berglann


Kilder:

http://ceciliestaude.no/

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/why-marketers-should-keep-sending-you-emails

https://www.omnisend.com/blog/email-marketing-roi/

https://mailchimp.com/

1 kommentar

  1. Heisann Ulrik 🙂

    Jeg synes du har skrevet et veldig spennende blogginnlegg, samtidig som du skriver veldig bra og legger frem konseptet på en fin og ryddig måte. Det virker også som du har god forståelse for temaet.

    Til neste gang kan du gjerne bruke bilder til å levendegjøre og bryte opp teksten din litt 🙂

    Husk også å henvise til kilder i forhold til Chicago manualen.

    Kjempe bra jobbet, stå på!! 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *