Refleksjonsnotat

Det begynner å gå mot slutt av faget digital økonomi som vi har hatt om i den første perioden av valgemnet digital markedsføring. Valgemnet digital markedsføring er satt opp med fire ulike bolker som utgjør fire eksamener, en uvant måte å jobbe på fra tidligere semester. Alle studentene som studerer digital markedsføring har gjennomfør 1.5 år med studier, altså halvveis i et bachelor løp. Med måten vi gjør det på nå med at det legges større vekt på struktur og selvdisiplin, som har gjort at man må følge med på hvordan informasjon som legges ut.

Er dette en måte å gjøre det på videre i skolesektoren?

Rundt akkurat dette temaet snakket jeg med onkelen min som er professor i matematikk, og han var helt enig og synes det er rart at man ikke legger opp til mer selvdisiplin slik at man unngår såkalt skippertak. Jeg synes strukturen og måten oppsettet er satt opp på fungerer veldig bra. For det første må jeg jobbe kontinuerlig med pensum, vi har blogginnlegg som skal inn flere ganger i uken med egne frister og ikke minst fire forskjellige eksamener som gjør at man tvinger studenten til å jobbe med studiet. Føler jeg sitter igjen med en mye tyngre kompetanse nå etter en måned med faget enn jeg har gjort i tidligere semestre. Vil berømme Arne Krokan for en fin struktur, som i starten var skremmende – men om man virkelig jobber med faget og tar utfordringene på strak arm sitter man igjen med en pott med kunnskap som jeg ikke har erfart tidligere.

Hva har jeg lært?

Grunnen for at jeg valgte digital markedsføring istedenfor andre valgemner var enkel, bacheloren jeg går er økonomi og ledelse – og ved første semester hadde vi et fag som het digital økonomi. Det var nettopp dette som gav meg en mersmak på å finne ut mer og de forskjellige mekanismene og hvordan den digitale verden utvikler seg. Etter at jeg hadde snakket med noen venner som hadde gått digital markedsføring tidligere skjønte jeg raskt hva slags utbytte jeg kunne sitte igjen med om jeg tok digital markedsføring. Årsaken er veldig enkel – samfunnet vi lever i utvikler seg i en retning der kompetanse innenfor digitale plattformer, teknologi, markedsføring blir mer essensielt for å lykkes som grunder eller innenfor en bedrift. Med dette som motivasjon føler jeg meg klar for hva fremtiden måtte bringe, hvem vet – kanskje jeg starter min egen digitale plattform?

Bloggen:

Jeg må være så ærlig å si at jeg var veldig skeptisk når vi fikk informasjon om at vi måtte skrive blogginnlegg – og tre blogginnlegg i uken på det meste. Hva var det jeg har takket ja til nå? Hva slags nytte har dette for meg fremover, jeg skal da ikke bli en rosablogger…

Jeg klart å legge i fra meg mine skeptiske tanker og tok utfordringen. Løpet av disse ukene merket jeg en gradvis utvikling i blogginnleggene mine. Ikke bare ble jeg raskere på å finne stoff og en rød tråd i innleggene, men jeg bygget på meg en større effektivitet og fokus når jeg skrev. Trengte ikke så mange pauser som tidligere, kunne skrive i flere timer i strekk. Det jeg har lært er at å skrive godt er en prosess, samme som alt annet må man trene på det. Jeg er ikke på noe som helst måte god til å skrive, men jeg ser en stor utvikling fra jeg begynte til i dag – tenk dere hvordan jeg skriver når jeg er ferdig med dette semesteret?

Kunstig Intelligens:

Kunstig intelligens var en av de første temaene vi fikk i oppgave å skrive om, og dette vekket min interesse. Siden denne teknologien er basert på at det er vi mennesker som lærer opp ulike systemer til å kunne lære av seg selv. Innenfor maskiner har utviklingen vært enormt – ved bruk av algoritmer og store mengder data som igjen effektiviserer arbeidsoppgaver.

Et annet aspekt som diskuteres er hva fremtiden vil bringe av arbeidsplasser for oss i fremtiden?
Mange er skeptiske til utviklingen og blant annet Stephen Hawking som sier at enten vil teknologien være det beste eller det verste som har skjedd menneskeheten.

Etter å ha lest meg litt opp rundt dette temaet er jeg overbevisst om at det oppstår flere jobbmuligheter enn det forsvinner i fremtiden, nettopp på grunn av at vi mennesker har noen egenskaper som kunstig intelligente systemer ikke har klart å kopiere enda – som empati – etikk og sosial intelligens.

Filterbobler og ekkokamre:

For noe uker siden skrev jeg om disse to temaene og de vekket min oppmerksomhet. Før dette studiet ante jeg ikke at det ble brukt forskjellige systemer til å holde på vår oppmerksomhet, og det er her ekkokamre og filterbobler brukes.

Disse systemene brukes for å gi deg informasjon som støtter under dine egne meninger og perspektiver og bare det er spennende i seg selv. Jeg tenkte aldri over at det lå en mening bak alle forslagene på tjenester som kom opp på nett. Alt handler om anbefalingsalgoritmer og det er mange store bedrifter som har god effekt av disse algoritmene i sin markedsføring.

Om du ønsker å lese mer om dette finner du et blogginnlegg om ekkokamre i bloggen min.

Oppsummering:

Den første måneden med Arne Krokan har vært lærerikt og veldig spennende, vi har lært om mange begreper innenfor digital økonomi og hvordan disse brukes og påvirker handlingsmønsteret vårt. Det har vært krevende å starte rett på med så mye informasjon og jobb fra starten av, noe som jeg ikke har vært bekjent med tidligere. Når det er sagt sitte jeg igjen med en følelse at jeg har lært veldig mye på kort tid, og ha blitt tvunget til å strukturere hverdagen mye bedre for å klare å gjennomføre alle gjøremålene – alt fra jobb, blogginnlegg og sosialt liv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *