Virtuell virkelighet: hva brukes det til?

Bilde: Freepik.com

VR teknologi: kan det brukes til noe annet enn spill og gøy?

I dette innlegget skal vi se litt nærmere på VR og hva det brukes til i samfunnet. I forelesningen vi hadde innenfor digital økonomi 15.01 med foreleser Arne krokan begynte vi å gå litt mer inn på forskjellige teknologiske løsninger som blir brukt i samfunnet. Her snakket vi om 3D- Print, VR og AR teknologi. Det som er spennende med disse nye teknologiene er at det ikke lengre trenger å være store selskaper eller bedrifter som har råd til å benytter seg av disse. Grunnen til dette er at tilgangen på teknologien er tilgjengelig for oss vanlige folk som gjør at – gutten i gata kan sitte på gutterommet og spille eller utforme ideene sine. Vi fikk i oppgave å skrive litt om en av temaene som Arne la frem i forelesningen, med dette som utgangspunkt ønsker jeg å fortelle litt om VR og hva dette kan brukes til i samfunnet. Kan man bruke VR i forskjellige sektorer som en slags markedsføring og gi mer oppslutning? Mange tenker at VR bare er en spilløsning som kom for noen år siden, og før jeg leste meg litt opp rundt teamet tenkte jeg de samme tankene. Vi skal se litt nærmere på hva VR faktisk er og hva det allerede brukes til.

Bilde: Freepik.com

Hvordan benyttes ny teknologi?

– Kontinuerlig utvikling

Vi ser at teknologien utvikler seg i en rasende fart, og dagens teknologi forbedres hele tiden av ny og bedre oppgraderte løsninger. Slik har det alltid vært, og dette ført til at vi mennesker neste «bare» forventer at det alltid skal komme noe mer spennende og nytt i markedet som forbedrer eksisterende løsninger. Kontinuerlig utvikling handler egentlig bare om at det gjøres små forbedringer og endringer på et produkt som allerede er i markedet. Et godt eksempel på kontinuerlig utvikling i marked kan være telefoner. Jeg husker godt den første telefonen jeg fikk da var jeg vel ikke mer enn 15 år, det var en Motorola med verdens lengste antenne. Fra min første telefon som hadde lav batteritid med svart/hvit skjerm til at Nokia lanserte den første telefonen med fargeskjerm. Dette er en såkalt kontinuerlig utvikling, siden Nokia var kapable til å fornye et produkt som allerede var i markedet. På starten av 2000-tallet var Nokia ledende innenfor telefoni, hva som skjedde med Nokia på veien frem til 2020 er en helt annen sak. En av grunnene var at de ikke klarte å fornye seg som gjorde at de ble forbi godt av Apple som raskt tok over som ledende aktør innenfor telefoni med sin revolusjonerende touch skjerm. Etter en stund ble Nokia kjøpt opp av Microsoft sin mobilavdeling som faktisk droppet å bruke merkenavnet Nokia på sine telefoner. Hvis man tenker over det så får man et godt bilde over hvor raske endringer det er innenfor teknologien, og da er det spesielt viktig at man klarer å henge med i den utviklingen som skjer.

Innenfor kontinuerlig utvikling har man to former som går igjen: (konvergens) og (disruptiv teknologi).

– Konvergens

Innenfor det teknologiske innebærer konvergens at det er ulike teknologier som «smeltes» sammen for å få et enda bedre og mer attraktivt produkt. Fra å ha telefoner der man kun kunne ringe og sende tekstmeldinger, til at man nå har mange forskjellige tjenester som er satt sammen til et fornyet produkt. De moderne smarttelefonene har nå kamera, musikkanlegg, videoredigeringsutstyr, spillterminal, gps og mye mer i ett og samme produkt og det er dette som kalles teknologisk konvergens eller også kaldt (terminalkonvergens).

– Disruptiv teknologi

Disruptiv teknologi er noe som vi møter overalt i samfunnet og noe som vi stadig oftere kommer til å høre om i årene fremover. Ordet disruptivt stammer fra det engelske ordet «disrupt» som på norsk betyr forstyrre, og med det snakker vi om å «forstyrre innovasjon, teknologi og endringer». Disruptiv teknologi kan defineres som teknologi som muliggjør nyvinning som igjen forstyrrer et eksiterende marked.

VR-briller er et godt eksempel på en disruptiv teknologi.
Når teknologien kom var det ikke alt for stor etterspørsel av VR-briller,  siden teknologien var helt ny og utvalget av spilløsninger ikke var tilstrekkelig godt nok utviklet i forhold til hva man fikk av andre eksisterende spill-leverandører som PlayStation og Wii. Nå er situasjonen en helt annen, teknologien innenfor VR-briller har endret seg, mulighetene og utvalget har blitt større som igjen gjør at interessen har økt. Nå ser man en økende interesse for VR-briller som skyldes at man har klart å oppgradere teknologien som fører til større betalingsevne fra oss forbrukere.  Dette fører til at en stormakt som Playstation må tenke nytt siden VR muliggjør for nyvinning som forstyrrer et eksiterende marked der det ikke fantes VR løsninger tidligere.

Med andre ord vil en disruptiv teknologi defineres som ny teknologi som på sikt vil medføre en endring i markedet av en bedrifts produkt eller tjeneste. Når det gjelder ny teknologi vil det som oftest ikke være en umiddelbar innvirkning på markedet. I en slik tidlig fase som VR-briller vil både den gamle og den nye teknologien operere i samme markedssegment, og disrupting teknologi inntreffer når denne nye teknologiens egenskaper utkonkurrerer den tidligere favoriserte «gamle» teknologien.


Bilde: Freepik.com

Hva kan vi bruke VR til?

Virtuell virkelighet (VR) har kommet og godt de siste årene uten hell i å stadfeste seg i markedet. Det har ved flere anledninger prøvd å slå rot uten særlig god respons, men nå ser det ut som at teknologien har fått nytt liv. VR er det man kaller virtuell virkelighet som er en kunstig virkelighet som er skapt med datateknologi. Teknologien omhandler at du tar på deg noen VR-briller som dekker synsfeltet ditt og gjør at du kan se 360 grader, og dette gir deg som bruker en følelse at du er til stede og kan bevege deg rundt om i denne funksjonen.

«VR lar oss forstå fortiden, fremtiden og nåtiden bedre.»

https://www.youtube.com/watch?v=sI3BQ93OrFc

– VR blir brukt i forskjellige sektorer

Man ser allerede nå at VR har fått fotfeste ikke bare hos spill entusiaster men også innenfor tjenestemarkedet og virksomheter. Virtuell virkelighet kan brukes som et verktøy for å fortelle en historie om noe som har skjedd før. Innenfor arkeologiske oppdagelser har man allerede nå tatt i bruk VR for å gjennombygge forhistoriske bygninger slik at man kan få et bedre bilde på hvordan det så ut før. Det kan være alt fra bygninger som er revet eller områder som er utilgjengelig på grunn av krig eller andre årsaker som gjør det utilgjengelig. Innenfor bygge bransjen vil VR passe godt inn siden man kan bygge detaljerte modeller før byggeprosessen er i gang.

Det siste tiårene har man sett at flere unge uteblir å ta seg jobb eller utdannelse, og det er her man har sett at teknologien kan brukes for å endre på den negative trenden. Arbeid – og sosialdepartementet mener at digitale løsninger kan hjelpe unge jobbsøkere ut i arbeid, og virtuell virkelighet (VR) blitt tatt i bruk som et verktøy for å skape innlevelse, motivere men aller viktigst som et læringsverktøy.  

Tidvis er et norsk selskap som bruker virtuell virkelighet. Dette er et selskap som ønsker å formidle men også tilgjengelig gjøre forskning, fokuset ligge på å historie. De bruker animasjon, 3D-modeller, og virtuell virkelighet i sitt arbeid for å gi deg som kunde en mulighet til å erfare fortiden og legger til rette for at du enklere kan reflektere over nåtiden og fremtiden. Tidvis jobber med å digitalisere historieundervisning i grunnskolen og gi skoleelever en bedre forståelse gjennom visuell undervisning. 

Ofte tenker man på VR-briller som en spillmulighet, men man ser allerede at det blir brukt som et hjelpemiddel i forskjellige sektorer for å gi en bedre forståelse. Jeg tror at dette bare er starten på noe spennende og nyskapende som kan gi uendelig med muligheter i fremtiden.

– Ulrik Reinaldo Berglann

Kilder:

https://www.tidvis.no

https://forskning.no/arkitektur-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet-partner/hva-kan-vi-egentlig-bruke-vr-til/1269973

https://www.krokan.com/arne/2015/01/11/hvordan-utvikles-ny-teknologi/

4 kommentarer

  1. Hei Ulrik, du har et høyt tempo på bloggingen din, men leverer også kvalitet. Du har god struktur, bruker referanser, og du kombinerer fakta og fag med en personlig touch. Jeg anbefaler deg å ta en runde #2 etter publisering, hvor du retter enkle skriveleifer og gjør f.eks. all tekst enten midstilt eller venstrestilt; med andre ord en siste kvalitetssikring.
    Gleder meg til å følge med videre!

  2. Dette er veldig bra skrevet, Ulrik! Dette er veldig spennende lesning, og du trekker frem så mye interessant i teksten din 🙂

    Du har generelt veldig god struktur, men noen avsnitt kan kanskje deles opp noe, da det blir mye sammenhengende tekst. I tillegg vil jeg gjerne se mer av referanser i løpende tekst (med hyperlink), samt hyperlink når du henviser til Freepik.

    Utenom dette, som forøvrig bare er pirk, så leverer du et veldig godt blogginnlegg – bra jobba 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *